Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΟΜΕ (Γ.Σ.Ε.Ε. - Δ.Σ. - Ε.Υ.Α.Ε. ) - 2017. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Ε.ΥΔ.Α.Π. – ΟΜΕ  ΕΥΔΑΠ
MEΛΟΣ   Γ.Σ.Ε.Ε. - E.F.P.S.U. * MEMBER C.G.T.G. – E.F.P.S.U.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 243 ΕΙΔ.  2264/28.5.2002
Αθηνάς 58, 105 51 – ΑΘΗΝΑ – Τηλ. 210-5232177 & 210-5226801 – FAX 210-5239037
   
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Στις 23.6.2017 έγιναν οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Γ.Σ.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Σύνεδροι :83.    Ψήφισαν : 83.     Έγκυρα   : 83.

1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»     (έδρες 6) Ποσοστό 30,12%

1
ΣΙΝΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ΚΙΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3
ΠΑΛΑΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6
ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» (έδρες 4) Ποσοστό 24,10%

1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ΚΟΡΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
3
ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΑΚΕ» (έδρες 4)  Ποσοστό 19,28%

1
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
3
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
4
ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» (έδρες 3) Ποσοστό 14,46%

1
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2
ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
3
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΣΚ» (έδρες 1) Ποσοστό 6,02%

1
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ «ΠΑΣΚΕ-Σ» (έδρες 1) Ποσοστό 6,02%

1
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.

Σύνεδροι : 83.    Ψήφισαν:83.    Έγκυρα: 81.    Άκυρα: 1.    Λευκά: 1.

1.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ »  (έδρα 1) Ποσοστό 30,86%

1
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» (έδρες 1) Ποσοστό 25,92%

1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» (έδρες -) Ποσοστό 11,11%

4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΣΚΕ-Σ» (έδρες -)  Ποσοστό 25,92%

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΣΚ» (έδρες -) Ποσοστό 6,17%


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ »  (έδρα 1)

1
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

2.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» (έδρες 1) Ποσοστό

1
ΚΑΛΑΡΕΜΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΑΚΕ» (έδρες 1) 

1
ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» (έδρες -)

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΣΚ» (έδρες -)

6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΣΚΕ-Σ» (έδρες -)


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

-----------------------
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π.
& ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                                                  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη δύο (2) εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. και επτά (7) για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) διεξήγαγε τις εκλογές από την Δευτέρα 19/6/2017 έως και την Παρασκευή 23/6/2017 και σας ανακοινώνει τα αποτελέσματα:

Γ Ι Α     Τ Ο     Δ.Σ.

Εψήφισαν : 1.911                   Έγκυρα : 1.860                               Άκυρα – Λευκά : 51
Έλαβαν :                            Ψήφοι                                    Ποσοστό                               Έδρες
Α.Κ.Ε.Ε.:                             677                                         36,45%                                        1
ΣΥΜΜΑΧΙΑ:                        495                                          26,61%                                       1
ΔΑΚΕ:                                 233                                           12,52%                     
ΕΣΚ:                                    158                                            8,44%                                  
ΣΕΚΕΣ-ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ:     150                                             8,06%                               
ΠΑΣΚΕ-Σ:                            134                                             7,20%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ:                   13                                              0,7%

Ε Κ Λ Ε Γ Ο Ν Τ Α Ι :

Για τη ΔΑΚΕ:           Αγγελάκης Εμμανουήλ,                     Αναπλ.: Σινιώρης Γεώργιος
Για τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ :  Αλεξανδράκης Γεώργιος    Αναπλ.: Αλεξανδρόπουλος Άγγελος


Γ Ι Α     Τ Η Ν     Ε.Υ.Α.Ε.

Εψήφισαν : 1.911                 Έγκυρα : 1.850                                 Άκυρα – Λευκά : 61

Έλαβαν :                                Ψήφοι                         Ποσοστό       Έδρες
Α.Κ.Ε.Ε. :                                 701                                  37,89%                    3
ΣΥΜΜΑΧΙΑ:                             432                                  23,35%                    2
ΔΑΚΕ:                                       226                                 12,21%                    1
ΕΣΚ:                                         181                                    9,78%                    1
ΣΕΚΕΣ-ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ:          174                                    9,40%
ΠΑΣΚΕ-Σ:                                 136                                    7,35%                                           
                                                                                                                                               
Ε Κ Λ Ε Γ Ο Ν Τ Α Ι :

Α.Κ.Ε.Ε.        Τακτικοί                                               Αναπληρωματικοί
                            Ρετουνιώτης Διονύσιος                   Γεωργιάδης Στέφανος
                        Σταυριανός Εμμανουήλ                  Νικομάνης Ιωάννης
                  Παράβαλου –Ρείση Δέσποινα       Αργυρίου Μαρ
                                                                                Μπροτζάκη Ελένη 
                                                                                     Χρονόπουλος Χαρίλαος

ΣΥΜΜΑΧΙΑ:  Τακτικοί                                              Αναπληρωματικοί
                                    Κεραμίδας Αναστάσιος                   Καλύβας  Δημήτρης
                        Καγκαράκης Ηλίας                           Κουτής  Χρήστος
                                                                                  Τσούλος Λάμπρος
                                                                                   Αρβανίτης Γιώργος


ΔΑΚΕ:           Τακτικοί                                                Αναπληρωματικοί
                      Δούκας Βασίλειος                               Βλαστάρη Αικατερίνη

ΕΣΚ:             Τακτικοί                                                 Αναπληρωματικοί
                        Αποστόλου Χρυσούλα                    Νικολακόπουλος ΚωνσταντίνοςΗ    Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ - 26-6-2017


Αθήνα, 26 Ιουνίου  2017Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ της Ανανεωτικής Προοδευτικής Κίνησης Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και της  Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης (Ρ.Α.Κ.), με σοβαρότητα, με καινοτόμες και αληθινές προτάσεις, χτίζοντας συμμαχίες με κινήσεις εργαζομένων που έχουν τις ίδιες ιδεολογικές αντιλήψεις και τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον, δημιούργησαν ένα συνδυασμό που κατατέθηκε στην κρίση όλων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και επικυρώθηκε θετικά καταλαμβάνοντας τη μια από τις δυο πρώτες θέσεις.
Η τεράστια αποδοχή αυτού του εγχειρήματος από τους εργαζομένους που επικροτήσαν αυτή τη προσπάθεια, δίνοντας μας συντριπτικά ποσοστά  στην πρώτη εμφάνισή μας, σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία, στέλνει το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ΣΥΜΜΑΧΙΑ καταξιώθηκε στη συνείδηση όλων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ ως η μεγάλη Προοδευτική παράταξη του εργασιακού μας χώρου.

  Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογικές  διαδικασίες για την εκλογή των εκπροσώπων στο Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ και στην ΕΥΑΕ με ποσοστό συμμετοχής που άγγιξε το 83%.

  Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που δεν υπέκυψαν  στον εκφοβισμό μεγάλων και μικρών συνδικαλιστικών στελεχών. Δεν υπέκυψαν και δεν υιοθέτησαν τις ύβρεις και τις συκοφαντίες κατά την προεκλογική περίοδο.

  Χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τους συναδέλφους που αναγνωρίζοντας την επιτυχημένη πορεία των στελεχών μας, απάντησαν με ηχηρό τρόπο στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση κατατάσσοντάς μας ως την Πρώτη και μεγαλύτερη δύναμη του Προοδευτικού χώρου στην ΕΥΔΑΠ.

Η παράταξή μας επιβεβαιώθηκε ως  μεγάλη συνδικαλιστική δύναμη στην ΕΥΔΑΠ, εκλέγοντας τον έναν εκ των δυο Εκπροσώπων στο Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ, εκλέγοντας τον έναν εκ των δυο Εκπροσώπων στη ΓΣΕΕ, εκλέγοντας 4 Εκπροσώπους στην Ομοσπονδία και 2 Εκπροσώπους στην ΕΥΑΕ. Σε αντίθεση οι δυνάμεις του παρελθόντος κατέγραψαν  ιστορικά χαμηλά ποσοστά  ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΕΚΕΣ ενώ ξεπέρασαν σε πτώση το 73%, 72% και 53% αντίστοιχα.

  Οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ αποφάσισαν να γυρίσουμε σελίδα και να αφήσουμε πίσω τις νοοτροπίες και τις πρακτικές του χθες.

  Οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ απάντησαν με την ψήφο τους  στα ψεύδη  και στις παρά-πληροφορικές παραληρηματικές ανακοινώνεις με εκκωφαντικό τρόπο.

  Οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ κατέταξαν τον κάθε έναν εκεί που του αξίζει.


 Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι,

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου είχαμε αναδείξει τις παρασκηνιακές μεθοδεύσεις των επικεφαλής των παρατάξεων ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ-ΣΕΚΕΣ που αποσκοπούσαν από κοινού στο να αποτραπεί η εκλογική διαδικασία για την Κοινωνικοποίηση και ουσιαστικά επεδίωκαν να διατηρηθεί ο  απερχόμενος Εκπρόσωπός τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ.
Δυστυχώς για τους εργαζόμενους επιβεβαιωθήκαμε καθώς οι επικεφαλής των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΕΚΕΣ υπέγραψαν εξευτελιστικό μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τις καρέκλες, τσαλαπατώντας κάθε ιδεολογική και συνδικαλιστική ηθική αξία. Οι εργαζόμενοι πλέον γνωρίζουν!!!

Για την Εκπροσώπηση στην ΓΣΕΕ

Με έκπληξη  διαπιστώσαμε, ότι η ιστορική παράταξη της ΔΑΚΕ, που παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές μας  αντιλήψεις, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, ότι έως τώρα την  διέκρινε η αυτονομία της, οι διαφορετικές πολιτικές της προσεγγίσεις και η συνεισφορά της στις διεκδικήσεις των εργαζομένων, για πρώτη φορά στα συνδικαλιστικά δρώμενα της ΕΥΔΑΠ δεν κατέβασε ψηφοδέλτιο για την Εκπροσώπηση στην ΓΣΕΕ και κατεύθυνε  τους περισσότερους εκλέκτορές της μαζί με κάποιους του ΣΕΚΕΣ, να ψηφίσουν τον ανιδιοτελή Βαγγέλη !!!

Για την Εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΕ

Οι εργαζόμενοι με καθολική ψηφοφορία για τον εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο απέδωσαν στο ΣΕΚΕΣ ποσοστά 8% χωρίς εκπρόσωπο στην ΕΥΑΕ, την ίδια στιγμή που οι συνδικαλιστικές υπόγειες συμφωνίες του απέδωσαν δια μαγείας ποσοστά 14% για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με αποτέλεσμα να αποσπάσει έναν εκπρόσωπο από τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ.
Οφείλουμε, λοιπόν να αναρωτηθούμε :
Ποια ιδεολογική συγγένεια έχουν 6 ανυπότακτοι + 3 ανυπότακτοι ανεξάρτητοι + 1 ανυπότακτος ΠΑΣΚΕ + 2 ανυπότακτοι,-ες, που αναζητούσαν δήθεν ηθική ανεξάρτητη συνδικαλιστική στέγη;
Μήπως είναι καιροσκόποι και ανυπότακτοι σε αρχές και αξίες ;

Η ηθική διδάσκεται …….. το ήθος όμως όχι.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν για την εκπροσώπησή τους, και έδωσαν την εντολή για ακηδεμόνευτη και διεκδικητική πορεία που θα έχει ως εκφραστές τις δυο μεγάλες συνδικαλιστικές δυνάμεις που αναδυθήκαν από τις εκλογικές διαδικασίες και έχοντας ως σταθερό πυλώνα και απόλυτο ρυθμιστή των εξελίξεων τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ως τη  μεγαλύτερη Προοδευτική Παράταξη της ΕΥΔΑΠ ώστε τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων να αποτελούν την πυξίδα για μια επιτυχημένη πορεία. Επέβαλαν το προοδευτικό πρόσημο και τον αγωνιστικό προσανατολισμό ως ένα από το κεντρικά συστατικά του συνδικαλιστικού κινήματος στην ΕΥΔΑΠ.

Πιστοί στις αρχές μας και αντιλαμβανόμενοι το μεγάλο ποσοστό ευθύνης που μας έδωσαν οι εργαζόμενοι:

Δεσμευόμαστε ότι, θα συνεχίσουμε την διεκδικητική – αγωνιστική πορεία μας διατηρώντας την αυτόνομη και ακηδεμόνευτη στάση μας, για ένα συνδικαλιστικό κίνημα  που δεν φιμώνεται, που δεν χειραγωγείται.

Δεσμευόμαστε για άλλη μια φορά, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους συνάδελφους για μια ΕΥΔΑΠ Δημόσια με κοινωνικό χαρακτήρα


ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Για την ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Οι υποψήφιοι

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2017 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΟΜΕ - ΕΥΑΕΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

(ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ:

2304


ΨΗΦΙΣΑΝ:
1911


ΕΓΚΥΡΑ:
1860


ΑΚΥΡΑ:
17


ΛΕΥΚΑ:
34


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΨΗΦΟΙ
%
ΕΔΡΕΣ
ΑΚΕ:
677
36,40%
1
ΣΥΜΜΑΧΙΑ:
495
26,60%
1
ΔΑΚΕ:
233
12,50%
ΕΣΚ:
158
8,50%
ΣΕΚΕΣ:
150
8,10%
ΠΑΣΚΕ:
134
7,20%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ:
13
0,70%ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΜΕ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ
ΑΚΕ:
25
6
ΣΥΜΜΑΧΙΑ:
20
4
ΔΑΚΕ:
16
4
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ:
12
3
ΕΣΚ:
5
1
ΠΑΣΚΕ:
5
1

Στο νέο Δ.Σ. εκλέγονται :

ΑΚΕ: ΣΙΝΙΩΡΗΣ, ΠΑΛΑΤΣΙΟΣ, ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ, ΚΙΟΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗΣ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΡΛΟΣ, ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ, ΡΑΝΙΟΣ
ΔΑΚΕ: ΛΙΑΠΗ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΣΚΕ: ΣΚΟΝΔΡΑΣ

ΕΣΚ: ΧΑΡΑΤΣΗΣ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΥΑΕ
 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ:
2304


ΨΗΦΙΣΑΝ:
1911


ΕΓΚΥΡΑ:
1850


ΑΚΥΡΑ:
16


ΛΕΥΚΑ:
45


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΨΗΦΟΙ
%
ΕΔΡΕΣ
ΑΚΕ:
701
37,90%
3
ΣΥΜΜΑΧΙΑ:
432
23,40%
2
ΔΑΚΕ:
226
12,20%
1
ΕΣΚ:
181
9,40%
1
ΣΕΚΕΣ:
174
9,40%

ΠΑΣΚΕ:
136
7,40%